Axigen 8.0 - nowości

Nowy interfejs webmail

Kalendarz, Lista zadań i Notatki

Pełne wsparcie dla kalendarza, listy zadań oraz notatek przez interfejs www. Wsparcie dla nawigacji klawiaturą oraz skrótów.

System przypomnień

Możliwość ustawienia przypomnień dla zadań oraz kalendarza.

Indywidualne ustawienia daty i czasu

Możliwość konfiguracji indywidualnych ustawień daty i czasu dla interfejsu webmail przez użytkownika.

Nowy folder "Filtrowane wiadomości"

Nowy folder "Filtrowane wiadomości" dla maili od potencjalnie niezaufanych nadawców (takich, którzy nie są umieszczenie w książce adresowej). Funkcjonalność może zostać wykorzystana w połączeniu z mechanizmem identyfikacji tożsamości.

Outlook Connector

Wsparcie dla języków

Axigen Outlook Connector zawiera tłumaczenia dla nowych języków, w tym języka polskiego.

Automatyczne wykrywanie konfiguracji

Podczas tworzenia lub podłączania profilu użytkownik może skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania ustawień serwera. Wystarczy podać adres e-mail oraz hasło.

Automatyczne tworzenie profilu

Nowy Connector zawiera fukncję tworzenia profilu zaraz po instalacji.

Synchronizacja opcji kalendarza

Axigen Outlook Connector umożliwia użycie opcji kalendarza zdefiniowanych w interfejscie webmail.

Administracja

Komunikaty w narodowym języku

Wiadomości e-mail wysyłane przez serwer w wyniku konkretnych zdarzeń mogą zostać przetłumaczone oraz dostowane do indywidualnych potrzeb.

Definiowanie ustawień użytkownika przez LDAP

Administrator może ustawić domyślny zestaw ustawień dla użytkowników tworzonych przez serwer LDAP.