Dodatki specjalne

Profesjonalnie i rzetelnie

AMS - Panel Zarządzania

Wszystkie interfejsy i panele zarządzania udostępniane przez platformę AxiMail posiadają łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Charakterystyczną cechą wspólną jest ich optymalizacja pod kątem obsługi użytkowników nietechnicznych - wszystkie udostępniane funkcje i możliwości szczegółowo opisane, dzięki czemu użytkownik może się zapoznać ze skutkami swoich działań jeszcze zanim kliknie przycisk „Dalej”.

W AxiMail dużą uwagę położono na upraszczanie działań oraz poprawienie funkcjonalności paneli udostępnianych użytkownikom. Wiele ze zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat wynikało z obserwacji sposobu pracy klientów oraz wnoszonych przez nich uwag i postulowanych zmian. Dzięki użytkownikom usług uświadomiono sobie, jak duże są obawy klientów nietechnicznych przed wykonaniem jakiegokolwiek działania, którego znaczenia nie rozumieją do końca. Ten brak zrozumienia powstrzymywał użytkowników przed wykonaniem nawet relatywnie prostych zmian w konfiguracji usługi, co z kolei przekładało się na większą liczbę kontaktów z działem obsługi klienta.

W trakcie prac nad optymalizacją udostępnianych paneli udało się skutecznie zwiększyć stopień „samoobsługi”, a co za tym idzie – ograniczyć koszty związane z bezpośrednią obsługą klienta.

Usługa AxiMail udostępnia zaawansowany funkcjonalnie, a jednocześnie bardzo łatwy w obsłudze (dzięki szerokiemu opisaniu wszystkich funkcji i ew. konsekwencji działań użytkownika) Panel Zarządzania (AMS) autorstwa firmy Amazis.net, dopełniający funkcjonalność rozwiązania AxiMail. Panel ten stworzony został w taki sposób, by użytkownicy nie posiadający wiedzy technicznej potrafili skutecznie zarządzać firmową pocztą elektroniczną.

Panel AMS działa w oparciu o role użytkowników co oznacza, że zakres udostępnianych w nim funkcji zależy od poziomu uprawnień logującego się do niego użytkownika. Panel wyróżnia następujące role użytkowników:

  • Administrator całej usługi AxiMail – rola ta dostępna jest wyłącznie dla pracowników Operatora systemu oraz pracowników firm resellerskich odpowiedzialnych za zarządzanie usługą.Administrator całej usługi AxiMail – rola ta dostępna jest wyłącznie dla pracowników Operatora systemu oraz pracowników firm resellerskich odpowiedzialnych za zarządzanie usługą.

  • Administrator Partnera usługi AxiMail – rola ta przeznaczona jest dla pracowników operatora, którzy mają mieć wgląd w informacje o skrzynkach użytkowników oraz wszystkich wirtualnych firmach będących klientami operatora. Administratorzy Partnera mogą modyfikować parametry wszystkich podległych im wirtualnych firm oraz skrzynek, w tym nadawać aliasy pocztowe, kreować i usuwać skrzynki (tylko te, które tworzone są w ramach limitów pakietów taryfowych).

  • Administrator Klienta usługi AxiMail – jest to administrator wirtualnej firmy, czyli organizacji założonej przez aktywnego abonenta usługi. Standardowo administratorem firmy zostaje osoba, która w trakcie procesu rejestracji w usłudze utworzyła nową, wirtualną firmę. Osoba taka nie może samodzielnie pozbyć się swoich uprawnień, ale może ustanowić administratorami posiadaczy innych skrzynek w tej samej firmie. Każdy z administratorów uprawniony jest do nadania/odebrania uprawnień administracyjnych innej osobie, ale nie może tego uczynić w stosunku do siebie samego. Administrator firmy może w pełni zarządzać parametrami wirtualnej firmy oraz parametrami wszystkich skrzynek pocztowych, które do niej przynależą.

  • Użytkownik usługi AxiMail – zwykły użytkownik, który po zalogowaniu do Panelu AxMg widzi informacje o swojej skrzynce - jest on administratorem jedyne swojego konta. Może on podejrzeć i edytować informacje dotyczące opisu jego skrzynki, dodać i edytować wirtualne nazwy konta oraz zmienić dane personalne przechowywane w globalnej książce adresowej  AxiMail (AxiMail Global Address List). Może on też dokonać zmiany hasła do swojego konta.Użytkownik usługi AxiMail – zwykły użytkownik, który po zalogowaniu do Panelu AxMg widzi informacje o swojej skrzynce - jest on administratorem jedyne swojego konta. Może on podejrzeć i edytować informacje dotyczące opisu jego skrzynki, dodać i edytować wirtualne nazwy konta oraz zmienić dane personalne przechowywane w globalnej książce adresowej  AxiMail (AxiMail Global Address List). Może on też dokonać zmiany hasła do swojego konta.

Dodatki i rozwiązania przygotowywane na żądanie klienta

W sprawie dodatków na żądanie klienta prosimy o kontakt pod adresem dev@amazis.com