Rozwiązania dla dostawców usług

Hosting poczty i pracy grupowej

Hosted Edition

AxiMail to aplikacja pozwalająca na łatwe zarządzanie informacją osobistą (personalną) oraz umożliwiająca organizację pracy grupowej każdej organizacji. Dostępna w modelu SaaS (Software as a Service) w ramach tzw. modelu "cloud computing". Zawiera wiele funkcjonalnych modułów wzajemnie między sobą skorelowanych, wśród nich: pocztę e-mail, kalendarze, kontakty, foldery osobiste i publiczne, zadania, terminarze, komunikator.

Poczta i kalendarz

Poczta

Moduł poczty e-mail w AxiMail został zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiązania software'owe umożliwiające łatwe zarządzanie zarówno pocztą korporacyjna jak i prywatną.... Posiada m.in. unikatowe rozwiązanie RPOP (Remote POP3) pozwalające na podłączenie do konta AxiMail od kilku do kilkudziesięciu kont pocztowych utrzymywanych na innych serwerach (np. O2.pl, onet.pl, wp.pl, home.pl. interia.pl gmail.com czy nazwa.pl).

Kalendarz

Kalendarz osobisty umożliwia zarządzanie terminami osobistymi i grupowymi. Kalendarz to inaczej rachuba czasu, a jak wszyscy wiemy - czas to pieniądz. Wystarczy tylko jeden klik i już możemy wpisać ważny termin czy uroczystość, o której AxiMail nam przypomni w wyznaczonym przez nas terminie...

Kontakty i notatki

Kontakty

Zarządzanie kontaktami w Aximail jest proste i intuicyjne. Przygotowano tu wiele rekordów danych pozwalających na przypisaniu do jednego kontaktu kilku adresów siedziby firmy czy zamieszkania, wielu adresów e-mail, kilku różnych numerów telefonów, danych biznesowych i prywatnych, takich jak: typ kontaktu czy sprawowana funkcja. Do wybranego kontaktu także dodać zdjęcie lub dokument.

Notatki

Wbudowany moduł notatek to doskonałe narzędzie dla zapominalskich. W AxiMail notatki "przyczepiane są" do obsługiwanych przez użytkownika projektów, zadań czy dokumentów. Gwarantujemy, że nawet jak zostaną odczepione, nie spadną na biurko czy podłogę...

Foldery i zadania

Foldery

Foldery publiczne i osobiste pozwalają na łatwe, szybkie i skuteczne przekazywanie plików i danych w ramach folderów współdzielonych i pracy grupowej. AxiMail przy pomocy folderów umożliwia także zarządzanie pocztą grupową i plikami danych....

Zadania i projekty

Zarządzaj zadaniami, przydzielaj pracowników do projektów, wyznaczaj terminy. Moduł zadania jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla dużych i małych organizacji, jak i dla osobistego zarządzania realizowanymi przez użytkownika zleceniami.

Praca grupowa i komunikator

Praca grupowa

AxiMail umożliwia wspólną pracę przy wykorzystaniu poczty e-mail, modułu kontaktów, kalendarzy czy też współdzielonych folderów.

Komunikator

Komunikator zaimplementowany w systemie AxiMobile w pełni korzysta z zasobów systemu AxiMail oraz z zaimplementowanych w systemie pracy grupowej mechanizmów.

Synchronizacja i administracja

Synchronizacja

Aximail oferuje synchronizację w ramach indywidualnego konta, synchronizację w ramach grupy kont, synchronizację na urządzenia zdalne - komputery, laptopy, PDA oraz różne urządzenia mobilne.

AxiManager

AxiManager to łatwy w obsłudze interfejs administratora. Charakterystyczną cechą wspólną jest ich optymalizacja pod kątem obsługi użytkowników nietechnicznych.

Zrzuty ekranu AxiManager